Paperi T on päällikkö – musiikkipäällikkö

Kuva: Radio Helsinki

Radio Helsingissä tapahtuu.

Ra­dio Hel­sin­gissä tapahtuu alkuvuodesta paljon muutoksia: toi­mi­tus muut­taa, kanavan ilme ja ulkoasu uudistuvat, spiikkiäänenä kuullaan jatkossa Paula Vesalaa ja Olavi Uusivirtaa… Ja uudeksi musiikkipäälliköksi on valittu Henri Pulkkinen eli Paperi T.

– E­del­li­nen va­ki­tui­nen työ­so­pi­mus mi­nul­la on­kin ol­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten vi­deo­vuok­raa­mos­sa, Pulkkinen kertoo Radio Helsingin nettisivuilla. – Nyt kä­vi näin. Mis­sään ei kuu­le niin pal­jon hy­vää musiikkia kuin Ra­dio Hel­sin­gis­sä, ja aion teh­dä sii­tä vie­lä­kin pa­rem­paa.