Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Fum Media Oy
Rekisterin nimi
Fum.fi uutiskirje
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Palvelun & palvelusuhteen toteuttaminen,
Markkinointi & tutkimus
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja käyttäjästä_
Sähköpostiosoite
Etu- ja sukunimi
Sukupuoli
Syntymävuosi
Kotikaupunki
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan rekisteröitymisen yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella ilman käyttäjän suostumusta.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella ilman käyttäjän suostumusta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään asianmukaisesti suojattuna. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden työnkuva vaatii rekisterin käsittelyä.