Ilmoitus: Mikä määrittää Bitcoinin arvon?

Bitcoinin arvon ollessa huimassa nousussa ja ylittäessä yhä korkeampia rajapyykkejä aina 50 000 euroon asti, on yhä useampi sijoittaja, ja samalla myös lukijamme varmastikin alkanut miettimään kyseisen kryptovaluutan arvon perusteita ja muodostumaa.

ILMOITUS Kuten kaikissa muissakin sijoituskohteissa, on myös kryptovaluuttojen, ja etenkin niiistä suurimman, Bitcoinin kanssa, tärkeää ymmärtää sijoituskohteensa perusta ja toiminta. Ymmärtämällä sijoituskohteesi toimintaa kykenet nimittäin saamaan rahoillesi huomattavasti parempaa tuottoa, ymmärtämään markkinoita huomattavasti paremmin sekä samalla valistamaan itseäsi erilaisten sijoituskohteiden toiminnasta ja niiden vaikutuksista omaan elämääsi.

Bitcoinin tarjonta

Bitcoinin arvo koostuu monesta osasta, joista tärkeimpinä voidaan pitää Bitcoinin perustavanlaatuiseen mekaaniikkaan liittyvää Bitcoin Halving-prosessia sekä itsessään Bitcoinin kysyntää ja tarjontaa. Tämän lisäksi vaikuttaa Bitcoinin arvoon luonnollisesti myös maailmanmarkkinoiden tilanne, sekä yleinen mielipide kryptovaluuttoja kohtaan. Mikäli kryptovaluutat mielletään yleisesti turvasatamaksi, tuo pörssin epävarmuus lisää sijoittajia niiden pariin. Mikäli Bitcoin sekä muut kryptovaluutat taas mielletään yleisesti riskisijoitukseksi, tarkoittaa se sitä, että pörssiromahduksen pelon lisääntyessä, kuten keväällä 2020, kotiuttavat sijoittajat rahojaan riskikohteista nopeasti. Tuntiessasi nämä kryptovaluuta arvoa muodostavat tekijät, kykenet ajoittamaan sijoituksisasi huomattavasti paremmin, sekä pysymään perillä Bitcoinin hintaan tapahtuvista muutoksista ja ymmärtämään niitä.

Suurena tekijänä Bitcoinin arvon määräytymisessä on jo aiemminkin mainittu Bitcoin Halving, joka on Bitcoinin louhimiseen liittyvä mekaniikka, joka rajoittaa Bitcoinin markkinoille tulevaa määrää. Bitcoin Halving on siis neljän vuoden välein tapahtuva tapahtuma, jonka seurauksena Bitcoinia louhittaessa saatava palkkio per louhittu lohko puoliintuu. Viimeksi näin tapahtui vuonna 2020, lohkopalkkion puoliinutesssa 12,5 Bitcoinista per lohko 6,25 Bitcoiniin per lohko. Tämä tarkoittaa sitä, että Bitcoinin markkinoilla olevan määrän kasvamisnopeus puoliintuu aina neljän vuoden välein. Mikäli Bitcoinin arvo ei nouse, laskee louhimisen kannattavuus tällöin huomattavasti. Tämän vuoksi puoliintumiset yleisesti ottaen ajavat myös valuutan hintatasoa huomattavasti aiempaa korkeammalle.

Tarjonta ja kysyntä

Toisena erittäin tärkeänä tekijänä Bitcoinin arvon muodostumisessa on kuitenkin kaikille sijoittajille tuttu kysyntä ja tarjonta. Kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat muun muassa yleiset maailmanlaajuiset tapahtumat sekä yleinen mielipide paitsi Bitcoiniin sijoittamista, myös kryptovaluuttoja yleisesti kohtaan. Yksinkertaisuudessaan mitä useampi Bitcoinia haluaa ostaa ja mitä harvempi siitä luopua, sitä korkeampaa hintaa siitä voidaan pyytää, myyjän tietäessä jonkun kuitenkin ostavan sitä. Kaikkien Bitcoinin arvoon vaikuttavien tekijöiden seuraaminen omatoimisesti voi kuitenkin olla varsin vaikeata, ja helpoin vaihtoehto onkin luottaa Sijoitusrahastot.orgin laajaan kurssikatsaukseen, josta selviää paitsi kyseisen kryptovaluutan nykyinen kurssin, myös siihen vaikuttavat tekijät ja mahdolliset tulevat muutokset.