Ilmoitus: Hallitus ratkoo sähkön hintaongelmia monin eri keinoin

Energiakriisin jyllätessä esille on noussut suuri kysymys siitä, millä tavalla valtio aikoo tukea kotitalouksien korkeita sähkölaskuja.

Mainos: Sähkon-kilpailutus.fi

Tukea tarvitaan erityisesti talvikuukausien läpi, sillä sähkön hinta pysyttelee edelleen korkealla ja pakkasten saapuessa kotitalouksien sähkönkulutus nousee merkittävästi. Mutta millaisin eri keinoin hallitus on sitten pyrkinyt ratkomaan sähkön hintaongelmia?

Hallituksen sopimat tukikeinot kansalaisten sähkölaskujen helpottamiseksi

Hallituksen sopimien tukikeinojen päätavoitteena on turvata sähkönsaanti kaikissa kotimaisissa talouksissa. Hallitus onkin joutunut pitämään kiirettä päätösten teossa, sillä esimerkiksi uutiset Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönoton venymisestä vuoden 2023 puolelle ovat syventäneet huolta energiakriisin suhteen koko maassa.

Kertakorvaukset

Yksi hallituksen päättämistä uusimmista tukikeinoista on kertakorvaus, jonka mukaan kotitaloudet voivat hakea jälkikäteen kertakorvauksia jo maksamiinsa sähkölaskuihin. Kertakorvaus aiotaan maksaa hakijoille könttäsummana, jossa omavastuu on 100 euroa ja kuukausittainen tukikatto 700 euroa. Laskennallinen kuukausittainen korvausprosentti ei ole vielä varmistunut, ja se tulee tarkentumaan kertakorvauksen jatkovalmistelussa.

Kertakorvaus ei tule vaikuttamaan Kelan myöntämään sähkötukeen tai sähkövähennykseen. Laskentaperusteena tullaan käyttämään marras- ja joulukuun aikana saapuneita sähkölaskuja, mutta korvausta maksetaan myös tammi- ja helmikuun aikana. Kertakorvaus koskee kaikkia yksityisiä kotitalouksia, muttei yrityksiä.

Maksuaikajoustot

Toisena tukikeinona hallitus on esittänyt maksuaikajoustoa, jonka mukaan sähkölaskujen maksujärjestelyt olisivat talven aikana entistä joustavammat. Tämä tukitoimi pyritään kohdistamaan erityisesti niille, joiden sähkölaskut ovat kohtuuttoman suuret korvauksista ja muista tukitoimista huolimatta. Myös yritykset kuuluvat tämän tuen pariin.

Sähkön hintakatto

Hallitus on lisäksi alkanut esivalmistelemaan sähkön hintaa koskevia rajoituksia. Käytännössä tämä tukitoimi tarkoittaisi sitä, että kuluttajat maksaisivat sähköstä tiettyyn hintakattoon asti, jolloin valtio korvaisi loput. Hintakatto tulisi kuitenkin olemaan valmis aikaisintaan maalis-huhtikuun aikana tai vasta ensi talvena, eikä sitä voida hakea takautuvasti. Hintakaton rajaa ei vielä tiedetä, mutta Marinin puolue on väläyttänyt 20 sentin hintakattoa.

Arvonlisäveroalennus

Joulukuun ensimmäinen päivä voimaan astunut arvonlisäveroalennus laski väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus on voimassa vuoden 2023 huhtikuun loppuun asti.

Verovähennykset

Verotuksen sähkövähennystä voidaan hakea ylisuurten sähkölaskujen maksamiseen. Sähkövähennyksen osuus on 60 prosenttia ja koskee tammi-huhtikuun sähkölaskuja silloin, kun sähkölasku on yli 2000 euroa ja maksimissaan 6000 euroa. Sähkövähennyksen hintakatto on siis 2400 euroa ja sitä voi saada yhteen omassa käytössä olevaan asuntoon.

Kelan sähkötuki

Sähkötuki on puolestaan suunnattu niille, jotka eivät voi saada sähkön verovähennystä. Tukea voi saada tammi-huhtikuun aikana. Tuen omavastuu on 400 euroa, jonka yli menevästä osasta Kela korvaa 60 % maksimissaan 660 euroon asti. Viime kädessä tukea sähkölaskuun maksuun voi saada myös toimeentulotuen kautta.

Kuinka paljon tukitoimet tulevat maksamaan valtiolle?

Tukitoimet eivät luonnollisesti ole ilmaisia ja edellä listattujen tukien kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan vähintään satoihin miljooniin euroihin. Osa tukitoimista on saanut paljon kritiikkiä, osa pitää niitä hyvänä asiana. Myös hallituksen hidasta toimintaa energiakriisin suhteen on ehditty kritisoida, sillä muualla Euroopassa tukitoimiin on tartuttu huomattavasti ripeämmin. Todellisuudessa eri tukitoimien tehokkuutta on vaikeaa ennustaa etukäteen, joten seuraavat kuukaudet näyttävät, millä tavalla tukitoimet helpottavat sähkölaskujen maksua eri kotitalouksissa.

Entä mitä tavallinen kansalainen voi nyt tehdä oman sähkösopimuksen suhteen? Vaikka edullisen sähkösopimuksen löytäminen on käytännössä ottaen mahdotonta, oma sähkösopimus kannattaa nyt kilpailuttaa mahdollisimman usein, sillä sähkömarkkinoiden suuren vaihtelun vuoksi sähköyhtiöt päivittävät hintojaan hyvinkin nopeasti.

Osoitteessa Sahkon-kilpailutus.fi on mahdollista selvittää jopa parissa minuutissa, kannattaako nykyinen sähkösopimus päivittää toiseen. Siispä, jos olet saanut juuri ilmoituksen nykyiseltä sähköyhtiöltäsi, että sopimuksen hinta nousee taas, sähkösopimuksen kilpailutusta kannattaa aina kokeilla, sillä se on täysin maksutonta, eikä sido mihinkään.